Một số lỗi thường gặp trong Word và cách khắc phục

Khi soạn thảo văn bản trong Word thì không thể tránh những lỗi xảy ra nhất là đối với những bạn mới làm quen với Word. Trong bài viết này Đạt đã tổng hợp cho các bạn một số lỗi cơ bản thường gặp trong Word và những part sau Đạt sẽ nghiên cứu thêm một số lỗi nữa để các bạn đọc cùng tham khảo.

Tổng hợp những lỗi thường gặp trong Word

1. Khi đánh số trang lại thấy xuất hiện chữ Page mà không hiện ra số trang

Khắc phục : Vào menu Tools -> Options -> chọn thẻ View rồi hủy dấu kiểm trong ô Fiel codes -> nhấn OK.

2. Để bỏ đường viền bao quanh văn bản

Bạn vào menu Tools -> Options -> View rồi hủy dấu kiểm trong ô Text boundaries -> OK.

3. Khi hết dòng hoặc nhấn enter xuống dòng thì xuất hiện các số thứ tự để đếm dòng

Khắc phục: Vào menu File -> Page setup -> Layout rồi nhấn nút LineNumbers… -> bỏ dấu kiểm trong ô Add line numbering -> nhấn OK.

4. Khi nhấn phím Tab thì xuất hiện dấu mũi tên

Khắc phục: Vào menu Tools -> Options -> View rồi hủy dấu kiểm trong ô Tab Characters -> nhấn OK.

5. Khi kẻ hình vẽ hay Text box thì xuất hiện đường viền bao quanh rất khó thao tác.

Khắc phục: Vào menu Tools -> Options -> Genaral rồi hủy dấu kiểm trong ô Automatic Create… -> nhấn OK.

6. Khi nhấn phím Home hay End thì không có tác dụng

Khắc phục: Vào menu Tools -> Options -> Genaral rồi hủy dấu kiểm trong ô Navigation keys for Wordperfect users -> nhấn OK.

7. Trên văn bản có màu nền là màu xanh và chữ màu trắng

Khắc phục: Vào menu Tools -> Options -> Genaral rồi hủy dấu kiểm trong ô Blue background, white text -> nhấn OK.

8. Chèn hình vào văn bản nhưng không thấy hình ảnh hiện lên

Khắc phục: Vào menu Tools -> Options -> View rồi hủy dấu kiểm trong ô Picture Placeholders -> nhấn OK.

9. Khi in văn bản nhưng lại in từ cuối trang lên đầu trang

Khắc phục: Vào menu Tools -> Options -> Print rồi hủy dấu kiểm trong ô Reverse Print order -> nhấn OK.

10. Để sửa lỗi khoảng trống giữa chữ như ‘H ồng b ít đ ú’ thì làm như sau:

Vào Tools -> Options -> Chọn Tab Edit -> Xóa dấu chọn ở ô ‘Use smart cut and paste‘ -> OK.

11. Để sửa lại đơn vị khi định dạng trang từ Inches sang Centimeters:

Vào Tools -> Options -> Chọn Tab General ở ô Measurement units chọn Centimeters chọn OK.

12. Để có đường bao quanh văn bản:

Vào Tools -> Options -> View.

Đánh dấu chọn ở ô Text boundaries -> OK.

13. Để xóa triệt để các đường zíc zắc đỏ gạch chân dưới dòng chữ:

Vào Tools -> Options -> Chọn Tab Spelling and Grammar

Xóa dấu chọn ở toàn bộ các mục “Check…” -> OK

14. Hiện tượng chữ sau cách xa chữ trước khi gõ font Unicode:

Nhiều khi, văn bản bạn soạn thảo sẽ bị cách ra sau khi gõ dấu, dù chưa hề nhấn phím cách. Để khắc phục tình trạng này, bạn vào Tools -> Options -> Edit rồi bỏ dấu chọn dòng “Smart cut and paste”, nhấn OK.

15. Muốn gõ chữ thường ở đầu dòng nhưng Word tự sửa thành chữ hoa:

Bạn vào Tools -> AutoCorrect Options -> AutoCorrect rồi bỏ dấu kiểm ở dòng Capitalize first Letter of Sentence.

Chúc Các Bạn Thành Công

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here