Quảng Cáo

- Advertisement -

Thủ Thuật Máy Tính

Định dạng văn bản trên Word 2007, 2010, 2013

1. Định dạng trang văn bản 1.1 Căn lề cho văn bản Để căn lề cho văn bản ta làm như sau: Tab page Layout -> Group Page...

Ứng Dụng